آفریدن..

یکی از خطرناک ترین حرفها این جمله است که بگوییم خواستن توانستن است.
برای اینکه خواستن توانستن نیست. خواستن فقط وقتی توانستن است که من حاضر باشم که شرایط را بیافرینم.
...خواستن آفریدن است. خواستنی توانستن می شود که آفریده بشود .(دکتر هولاکویی)

/ 9 نظر / 12 بازدید
mori

ولی خواستن توانستنه ها!!!

الهام مامان آوینا

سارا جان مطالبت را خصوصی کردی عزیزم؟؟؟؟؟؟؟؟//دوست داشتید به من هم رمز بدید؟؟؟؟؟؟؟؟؟

خانه سبزمان

من هم از طرفدارهای پرو پا قرص دکتر هولاکوویی هستم[چشمک]