همگام با بهار شکوفا شویم...

قهوه خوشمزه است
خوشمزگی اش
به همان 
تلخ بودنش ست
وقتى میخوریم 
تلخی اش را تحویل نمیگیریم
اما
می گوییم چسبید
زندگی هم روزهای تلخش 
بد نیست
مث قهوه می ماند
تلخ است
اما
لذت بخش....
تلخی هایش را تحویل نگیر.
بخند و بگو عجب طعمی!!!

/ 1 نظر / 105 بازدید