سال 91

و اما پسرکم..که این روزها به سبب دندانهای اسیا مرحله دوم که در حال جوانه زدنند( مثل شکوفه های بهاری) بسیار بیقرار است ...که دید و بازدید های خسته کننده و تصنعی با بعضی اقوام هم مزید بر علت شده و اظهار نظر های فیلسوفانه و علامه دهر بودن و پیامبر گونه افراد هم تا اندازه زیادی نیاز به مطالعه و کتاب را از افراد مبرا می کند چون انچه که در این داد و ستد های گفتاری حرف اول را می زند فن بیان و اعتماد به نفس است تا پایه علمی و مطالعه ...و از انجا که ایران به تعداد تمام جمعیتش فیلسوف و پزشک دارد دیگر نیازی به دانشگاه گویا احساس نمی شود ....عیدانه  فراوان شد تا باد چنین بادا..سیزده بدر

/ 7 نظر / 2 بازدید
زهرا مامان صدرا

آخ گفتی....

بهداد

سلام خوبلاگ بسیار خوبیست

مرجان

شما مشهد بودید؟ کاش می دونستم که میاین؟[ناراحت]