دانه باشیم نه سیب

دلبندم کاش می توانستم دنیا را برایت آرامتر کنم ولی مطمئنم لحظه ای که در آغوشم هستی دنیای هر دویمان آرامتر می شود...

/ 2 نظر / 3 بازدید
ریحانه

سلام ممنون بهم سر میزنی از خوندن وبت لذت میبرم[گل]