خ________________________دا

خدایا....این تو نیستی که گاهی بزرگ تر به نظرم می آیی وگاهی کوچکتر..این من هستم که گاهی دور تر می شوم و گاهی نزدیکتر

/ 5 نظر / 12 بازدید
بهناز

[گل]

بهناز

موفق شدم کامنت بذارم.

مرجان مامان مهدیس

حیلی زیبا بود