/ 2 نظر / 11 بازدید
زهرا مامان صدرا

کجا رفتی ماجرا جوی کوچولو؟؟ سارا خانوم ممنون بهمون سرزده بودی.. این روزا به شدت درگیرم.. ببخش اگر دیر به دیر میام..

محبوبه مامان الینا

باید ریسک کرد و دل به باد داد تا طعم واقعی زندگی را چشید[لبخند] ماجرا جوی ناااااااااااااز[ماچ]