خدایا ...ما را با امتحانهای سخت نیاموز...

/ 4 نظر / 35 بازدید
farnaz

عالي بووود...بوووس[بغل]

مستر (ح)

توی دینمون داریم ان چه برای خود نمی پسندی برای دیگران هم مپسند این همون روشن فکریه..یعنی احترام به عقاید دیگران..