بازی

چقدر خوب است که باز هم فرصت دارم بازی را جدی بگیرم چقدر به بهانه تومی توانم رویاهای کودکانه ام را بازسازی کنم چقدر به این توانایی یادگیری را سنجیدن و لذت بردن از لحظه نیاز داشتم........دلقکدلقکدلقک

/ 0 نظر / 3 بازدید