تلنگر

این عکس سادگی و صفای بچه ها درش موج می زنه ..پارسا توی پارک مشغول دوچرخه سواری بود .پسر 7 ساله ای کنار من نشسته بود داشت با خودش غر می زد که من دو چرخه ام خراب و کسی درستش نمی کنه ..پارسا رو صدا زدم گفتم بهش بده یک دوری بزنه ..پارسا قبول کرد ..این دخترک که ااسمش رو هم نمی دونم شاهد ماجرا بوده گویا..من حواسم به موبایل پرت شد که یک لحظه دیدم داره پارسا رو بغل می کنه و می نشونه رو دوچرخه خودش...و در نهایت این 3 تا بچه با نهایت لذت با هم ساعتی رو دوچرخه سواری کردن..بدون اینکه ما بزرگترها اصلا کوچکترین راه حلی نشون بدیم..

/ 1 نظر / 15 بازدید
مامان محمد فاضل

قبلا شاد تر مینوشتی از کوچولوت بیشتر مینوشتی امیوارم تنتون سالم باشه و ایام بکام