گفته ای زیبا از حسین پناهی ...شرم می کنم با ترازوی کودک گرسنه سیری ام را وزن کنم ..ای کاش یکماه موظف بودیم از اذان صبح تا غروب افتاب فقرا را سیر کنیم اری هزاران افسوس که دیریست مانده ایم در ظاهر دین  دهانمان پر شده است از غلظت تلفظ حرف   ض  در و الضالین ولی غافل از اینکه خود عمریست در گمراهی به سر می بریم   .....

/ 5 نظر / 43 بازدید
فلورا

سلام گفته های آقای حسین پناهی واقعا قشنگ و آموزنده هستن،ممنون[گل]

ویولون

عشق تو باید فقط عشق باشد. نباید هیچ چیز دیگری را به تو بدهد تا بتواند گرفته شود. پس وقتی که می آید خوب است وقتی که می رود خوب است تو همانی که بودی باقی می مانی. من در زندگیم انواع موقعیت ها را دیده ام ولی هرگز به عقب نگاه نکرده ام همیشه دریافته ام که خوب بود که تمام شد. حالا چیزی جدید ممکن است. وگرنه هنوز هم با اسباب بازی سرگرم خواهی بود با عروسک های خرسی… چیزها می آیند و می روند و تو می مانی و تو با هر تغییری پخته می شوی و بالغ. هر تغییری زیباست….. اوشو[گل]

محبوبه مامان الینا

بسیار لایک[تایید]

فرناز

[قلب]زنده باشه ايشالا