خواستن ..آفریدن است...نه توانستن

آدمها از اونچه از دور به نظر می رسند شکننده ترند،
آدمها از اونچه نشان می دهند که  خیلی واردند، ناوارد ترند
آدمها طفلکند، دست و پای غریب برای روی سطح آب ماندن،
آدمها خواهش اثبات اون چیزی هستند
که حتی اگر بودند هم خیلی مهم نبود که هستند یا نیستند،...
رمز آرامش درخت در بودن محض است، در اینکه دست و پایش هی تکان بیهوده ندارد،
فقط هست، ممتد و جسور، بی تقلا
آب هم هست آسمان هم هست،
  این وسط فقط ماییم
که شلنگ تخته می اندازیم
/ 2 نظر / 15 بازدید
سحرمامان سینا

سلام وای چه کیکی...چه عروسکاییی....مبارکت باشه پسرم......به منم سربزنیدواگه تمایل به تبادل لینک داشتی ب خبربده منم بااسم سیناعشق مامان لینک کنید مرسییی..