میان پرواز تا پرتاب .....

تفاوت از زمین ... تــــــــــــــا .... آسمان است .....

پرواز که کنی ... آنجا میرسی که خودت میخواهی .....
...
پرتابت که کنند .....آنجا میروی که آنان میخواهند ....

پس ...... پرواز را بیاموز .....

/ 3 نظر / 10 بازدید
باران

خیلی زیبا بود وبسیار لذت بردم دستت درد نکنه عزیز