دلمان خوش است.......

دلمان خوش است که می نویسیم و دیگران می خوانند و عده ای می گویند آه چه زیبا و بعضی اشک
می ریزند و بعضی می خندند ...دلمان خوش است به لذت های کوتاه به دروغ هایی که از راست بودن
قشنگ ترند به اینکه کسی برایمان دل بسوزاند یا کسی عاشقمان شود با شاخه گلی دل می بندیم و
با جمله ای دل می کنیم دلمان خوش می شود به برآوردن خواهشی و چشیدن لذتی و وقتی چیزی
مطابق میل ما نبود چقدر راحت لگد می زنیم و چه ساده می شکنیم همه چیز را!!!

/ 4 نظر / 13 بازدید
فرناز

بسيار زيبا خانم دكتر...[گل]

الهام مامان آوینا

به نظرم هر کسی که تو دنیای واقعی هرجوری هست تو این محیط مجازی هم همینطوریه... نمیشه جمع بست... اون دیگه پای ایمان خودشون...