کاشکی آخر این سوز بهاری باشد...

اگردنیا را کمی بهتر از آنچه تحویل گرفتی ، تحویل دهی - خواه با فرزندی خوب ، خواه با باغچه ای سرسبز و خواه با بهبود شرایط اجتماعی - ،
حتی اگر بدانی یک نفر ، با بودن تو ، ساده تر نفس کشیده است ،
تو موفق شده ای ! ...

/ 1 نظر / 20 بازدید
سپیده عمه آریانا

روزتون مبارک عزیزم . الهی تا همیشه سایه پر مهر مادرانه تون بر سر پارسای گلم مستدام باشه [قلب][بغل][گل][گل][گل]