تامل

وقتی تنبیه را با تمجید پایان دهیم افراد درباره عملکرد خود فکر می کنند نه رفتار شما   کوروش کبیر در سالها پیش جمله ای را گفته که امروزه سنگ بنای تربیتی مدرن امروزیست ولی در عجبم با این پیشینه فرهنگی غنی چرا روز به روز به افول می رویم شاید وحتما درست است که ملت هر کشور لیاقتشان به اندازه افرادیست که بر انها ح ک و م ت می کنند...

/ 0 نظر / 2 بازدید