برای خود خودم....

...ما برای کارهای بزرگ بوجود آمده ایم.......یعنی فکر کنید این جمله به مغز چقدر انرزی مثبت می فرسته..و با مغز و کائنات چه می کنه..................(شعار یکی از همکاران)

/ 4 نظر / 13 بازدید
مامان دیبا و پرند

سلام دوستم شعار خوبیه ولی اگه مانع از انجام کارهای عادی بشه خیلی خطرناکه. [قلب]

پسته

سلام جمله خوبیه به شرطی که فقط جنبه شعار نداشته باشه! لینک شدین [لبخند]