2014/01/01

بهانه ای برای تحول............2014/1/1
امشب گریز آهوانه من را...
پناه باش !
پولاد ، پای پنجره ات
آب می شود
وقتی کنار پنجره ات اشک می شوم
دیگر کنار پنجره جای نگاه نیست
پرواز می کنم
از پشت پلکها
سفر آغاز می کنم ....یا امام رضا
/ 2 نظر / 13 بازدید