...تلنگر6

دست پر مهر مادر
تنها دستی ست،
که اگر کوتاه از دنیا هم باشد،
از تمام دستها بلند تر است...

/ 3 نظر / 9 بازدید
مريم مامان كيارش

چقدر در موردش فكر كردم [لبخند]

مامان دیبا و پرند

سلام دوستم دست خدا پشت و پناهت. سالی پر از امید و نشاط داشته باشی.[قلب]