چرا عکس اپلود نمی شه اشکال از پرشین بلاگ هست؟کسی می تونه راهنمایی کنه؟؟