• به نظر من بچه باید بچگی کند در غیر اینصورت در سن بزرگسالی بچگی می کند .کلید تربیتی من برای فرزندم بر این مبناست در هر سنی مطابق سنش رفتار کند بچه هایی که در سن کودکی مثل یک بزرگسال رفتار می کنند رو نمی پسندم بچه باید خودش باشد نه یک عروسک خیمه شب بازی که نخهایش بدست والدین موجب حرکتش شود.بچه ها ویترین عملکرد خانواده ها هستند .دغدغه من چیزی فراتر از ساعت خواب بچه یا خوردن یا نخوردن چیپس و پفک است.باید یادم باشد جسارت و شجاعت ابراز مخالفت وازادی بیانش را محترم بشمارم نه اینکه در هر جا جا ر بزنم  ساعت 9 بچه باید بخوابد.که من مادر مقیدی هستم.د

اصولا سیستم مغزم بر همان مبنای باینری 0 یا 1 قدیمی کار  میکن  نمیدونم  این برام اثر مثبت داشته یا نه  یعنی اینکه وقتی درس می خونم  مهمونی نمی رم ورزش نمی کنم و اصولا هر کار دوست داشتنی دنیا رو انجام نمی دم..برای همین هم با وجود اینکه در سن 32 سالگی با وجود نقش مادری و همسری و ..هنوز حال و هوای یک پشت کنکوری رو دارم که جرات درس خوندن جدی رو پیدا نکرده ام می ترسم اگه شروع کنم  بیخیال همه جیز شم ه با نقشهای متفاوت مادری و همسری و...جور در نمیاد البته اینارو گفتم که توجیهی بشه که چرا مغزمان اصولا راهرویی شده برای ورود و خروج مطالب و چیزی ا در خود جای نمی دهد و وسوسه مان می کند که اسانترین راه را که فرار مغزمان از ایران به سرزمین کانگوروها را برگزینیم.در ضمن ما امروز موفق شدیم گیسوان پسرمان را کوتاه نماییم البته در ارایشگاه که بماند که چه بر ما گذشت.البته بلافاصله پارک رفتیم که از فرزندمان رفع کدورت نماییم .