روز من و همسرو خواهر و شوهر خواهر و اون یکی خواهر جمیعا مبارک...امروز از پیامهای س م س فهمیدم روز پزشک هستش از بانک ها وموسسه های اعتباری بگیر تا کارخونه تولید پنبه و گاز...حتی از دوستای قدیمیم کهحتی شمارشون توگوشیم سیو نبود وانصافا همه پیامها به نوعی رنج یک پزشک رو نشون می داد برای نجات یک انسان ولی لذتی که بدنبال یک درمان یا یک تشخیص درست رو یک پزشک حس می کنه قابل مقایسه با هیچ رنجی نیست ...و امروز به خودم قول دادم که به جایگاهی در پزشکی برسم که حقمه حالاچه در ایران چه در خارج از ایران...گر چه این پروزه به بهانه ورود اقا نی نی گلم به تعویق افتاد...خدایا قانون شفا را به من بیاموز تا به مدد تو یاریگر دردمندانی باشم که به بهانه دردشان طبابت آموختم...پزشک با شوق و رنج می آموزد تا رنج انسان را به شوق  و آرامش برساند...