موضوع مهاجرت دغدغه امروز نسل تحصیل کرده ما شده می شه گفت اگه از دانشگاه صنعتی شریف امار بگیریم به جرات بیش از 90 درصد شون ایران نیستند و هرکدوم به طریقی جذب دانشگاههای رده بالای دنیا شدن واقعا چرا اینقدر دانشگاهها راحت نخبه های ما رو بورسیه می کنن شاید اشتیاقی که برای جذب یک نخبه نشون می دن و راه رو هموار می کنن خیلی خیلی بیشتر از خذب یک سرمایه گذاره ..شاید به ظاهر رفتن یک فرد اینقدر ها مهم نباشه ولی سیاستی که پشت این قضیه هست با رفتن یک فرد نخبه در اصل مهاجرت یک نسل نخبه است منظورم اینه که بچه ای که از این فرد متولد می شه وچندین نسل بعد اون رفتن وایران در چند سال اینده با یک ریزش شدید ژنی مواجه خواهد شد کما اینکه من به شخصه دارم می بینم که نسل الان که در مدارس ما هستند روز به روز پسرفت شون مشهوده..و سرنوشتی مثل پاکستان و افغانستان و اگر خیلی خوشبین باشیم نهایتا کشورترکیه انتظار ما رو می کشه ..کما اینکه هم اکنون هم جامعه ای با انسانهای افیونی و نسلی که به سمت سطحی گرایی سوق پیدا کرده مشهوده..ودر نهایت با تمام دغدغه ذهنی که زمانی برای پیشترفت خودم و در نهایت کشورم داشتم به خاطر اینکه پسرم جز استعدادهای سوخته نشود نهایت تلاشم رو برای رفتن از ایران خواهم کرد و نسلی از هوش و استعداد را با خود خواهم برد ...قدر زر زرگر شناسد     قدر گوهر گوهریبای بایبیا ره توشه برداریم  قدم در راه بی برگشت بگذاریم   ببینیم اسمان هر کجا ایا همین رنگ است؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟