م مانده به یلدا. به شبی خاطره انگیز وبلند. به سپیدی. به زمستان. و اناری که دلش قصه ی یک رنگی است. یلدای دلتان شاد و پرنور با د یلدا نزدیک است ، بگذاریم هر ...چه تاریکی هست هرچه سرما و خستگی هست تا سحر از وجودمان رخت بربندد دلهایتان دریایی ***, شادیهایتان یلدایی **


یلدا در 1 سالگی بارسا.......