• شروع 20 ماهگی ..یادم باشد در هر شرایطی ادب باید مودبانه به کودک اموخته شود..

یکی مرا به برق بزند لطفا...شارزم تمام شده پرم از ارزوهای بزرگ ..فعلا دارم با ارزوهای کوچک که شاید برای خیلی ها دست نیافتنیست سرم را گرم می کنم..شاید هم یه جور دور خیز بزرگ است..پسرم تقصیر تو نیست تو یک تکه شادی خالصی که گاهی من نمی توانم انرزی ام را با تو تنظیم کنم.امشب شب کنکور است هنوز وقتی اسمش می اید ریت قلبم بالا میرود هنوز پرم از رقابت ارامش نمی شناسم کسی چه می داند شاید دوباره برخیزم...