"...وَمَنْ أَحْیَاهَا فَکَأَنَّمَا أَحْیَا النَّاسَ جَمِیعًا ..."
... و هر کس کسى را زنده بدارد، چنان است که گویى تمام مردم را زنده داشته است...
(مائده-32)
"هرکس جانی را نجات دهد، کل بشریت را نجات داده است." (تلمود)
این مفهوم مقدس، ارزش بارها بازخوانی و یادآوری را دارد.