افرشتهANGRY BIRD

 به درگاهش دعا کردم برای قلب زیبایت برای آرزوهایت و می دانم خدا از آرزوهایت خبر دارد.

حرف امروز و هر روز..

همیشه فوق العاده وتک باش و البته همینطوری هم بپسند.

امروزمربی پسرکم در مهد یک ستاره به پیشونیش چسبانده بودند که نشان لیاقتش بوده ...اولین تشویق خارج از منزل ات  مبارک...

 


بعضی وقتها بعضی افرادخواسته یا ناخواسته کارها و رفتاری می کنند که تاثیر ی بینهایت عظیم داره...مثلا رفتار محکم مربی  سخت گیر مهد ارزو جون و ارامشی که در صورت کمک مربی مهناز جون وجود داره .و شادی و رضایتی که پارسا در اون محیط احساس می کنه...در موقع خداحافظی و تحویل گرفتن پارسا حس خوبی رو بهم منتقل می کنه.ما مادران باید بپذیریم که بچه ها باید وارد جامعه بشن هر چند که آسیب وجود داره .بیماری و انواع میکروب در هوا غوطه وره ولی ما باید ایمنی بچه ها رو زیاد کنیم نه اینکه اونها رو از محیط و بیماری دور کنیم..نکات ظریفی در این مهد نظرم رو جلب کرده مثلا اینکه تو فاصله ای که والدین منتظر بچه ها می شن هر روز یک مطلب جدید در مورد رفتار با بچه ..یا مهارت ها و کلی مطالب مفید روی بورد می ذارن..گر چه که روزهای اول بی قراری پارسا من رو اذیت می کرد ولی چالبه که الان با کمال میل می ره و با آغوش باز من رو می پذیره..گرچه که گاهیصورت ناخن کشیده شده اش رو می بینم ولی این ها دلیل نمی شه که جسارت و اعتماد به نفسش رو کم کنم که با بچه ها درگیر نشه  این ها نشانه ذهن سالم که برای اهدافش و خواسته هاش بجنگه هر چند به قیمت ناخن کشیده شدن ...گر چه که دورادور به مربی تذکر می دم که مواظب باشه ولی دخالت نمی کنم که احساس کنه حمایت من رو داره..............